شیر خشک گران می‌شود؟

رئیس انجمن تولیدکنندگان شیرخشک نوزاد گفت: اگر شیرخشک در گروه کالایی یک قرار گیرد افزایش قیمتی نخواهیم داشت اما اگر در گروه کالایی دو دیده شود قیمت شیرخشک نوزاد ۲.۵ برابر خواهد شد.

نوشته شیر خشک گران می‌شود؟ اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.