نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید ۵۰ درصد افزایش یابد

وزیر اقتصاد گفت: باید نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی ۵۰ درصد رشد کند و دستیابی به این هدف نیز باید از طریق مالیات‌ستانی هوشمند و عادلانه تحقق یابد.

نوشته نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی باید ۵۰ درصد افزایش یابد اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.