برنامه بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف الکترونیک پول

معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی با توجه به تصویب مقررات مربوطه و آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم در خصوص کیف الکترونیک پول، عملیاتی‌سازی این خدمت مهم را در دستور کار دارد و از تمام ابزارهای خود برای تسریع در این امر استفاده خواهد کرد.

نوشته برنامه بانک مرکزی برای فعال‌سازی کیف الکترونیک پول اولین بار در تجارت‌نیوز پدیدار شد.